Om Selek

Selek er en virksomhed som sælger tilbehør til multimedie og hjemmeelektronik.
Vi prioriterer høj kvalitet og god service.

LEVERANDØRKÆDEN
Selek arbejder i tætte og langvarige samarbejdsforhold med nogle kerneleverandører og vi tror på, at vi herigennem kan levere de rigtige produkter til konkurrencedygtige priser.

ANSVARLIGHED
Selek er en handelsvirksomhed og det er derfor naturligt, at vi medvirker til åbenhed og ansvarlighed i værdikæden. Med ansvarlighed mener vi mennesker og miljø her i Danmark og for de ansatte hos vores leverandører i vores produktionslande. Vi arbejder målrettet på at sikre, at vores leverandører overholder vores etiske regelsæt, en såkaldt Code of Conduct. Vores Code of Conduct indeholder regler, der skal sikre overholdelse af menneskerettighederne og gode arbejdsforhold for de ansatte.

CODE OF CONDUCT
Vi er medlem af den europæiske organisation Business Social Compliance Initiative, kaldet Amfori BSCI. Amfori BSCI er kendt i hele Europa. Vi har gjort Amfori BSCI’s Code of Conduct til vores og har indarbejdet den i aftalegrundlaget med vore leverandører. Men den skal også efterleves i praksis, og derfor er vi med i BSCI tillige med 750 andre store og små virksomheder, som alle samarbejder om at sikre, at menneskerettighederne og de grundlæggende arbejdstagerforhold overholdes på fabrikkerne.

KONTROL
Amfori BSCI forlanger uafhængig kontrol af vore leverandørers fabrikker. Det bringer os fra de flotte ord til konkrete handlinger, og vi kan løbende følge udviklingen hos hver enkelt leverandør. Det synes vi er ansvarlighed.

Klik her hvis du vil læse mere om Amfori BSCI (https://www.amfori.org/content/about-amfori)